Gümrük ve Ticaret Bak. yenilenebilir enerji kooperatiflerine düzenleme

2018-07-03

Sanayi ve ticarethane tarife gruplarında yer alan abonelerin kuracağı kooperatiflerde, en yüksek sözleşme gücüne sahip ortak, en düşük ortağın en fazla 20 katına eşit olacak.

Yenilenebilir enerji kooperatiflerinde kurulacak ortaklıklarda en yüksek sözleşme gücü olan ortağın büyüklüğü en küçüğün 20 katı ile sınır getirdi.

 

Yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri, aynı dağıtım bölgesi ve tarife grubunda yer alan elektrik tüketim aboneleri tarafından kurulacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde, tüketim birleştirmesini yaparak gerekli altyapıyı oluşturup enerji üretmeye başlayan kooperatifler için oran artırılabilecek. 
 

Kaynak : http://www.enerjihaber.com